Articles written by: Martin Slepička

Hrabová ve 14. století

Tento článek se po dosud v několika skutečnostech nejasném 13. století věnuje několika nepočetným, avšak poměrně zajímavým, zmínkám o Hrabové ve 14. století.

znak

Zápis č. 3/2016 z jednání komise letopisecké – 1.11.2016

Zápis č. 3/2016 z jednání Komise letopisecké Rady městského obvodu Hrabová konané dne 1. listopadu 2016 od 16.00 v Ostravě-Hrabové.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (1/4)

V tomto příspěvku vám přináším materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Nové ostravské letiště

V tomto příspěvku vám přináším unikátní materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 8. května 1959 vzpomíná na úvahy o stavbě nového ostravského letiště na pozemcích Hrabové.

Nejstarší dosud neznámá mapa Hrabové (1756)

Tento náš nejnovější příspěvek se zabývá všem badatelům dosud neznámou nejstarší podrobnou mapou Hrabové z roku 1756.

znak

Zápis č. 2016/02 z jednání Komise letopisecké RMOb Hrabová

Zápis č. 2016/02 z jednání letopisecké komise, konané dne 1. srpna 2016 v Hrabové

Z moderních dějin samosprávné Hrabové

V tomto příspěvku vám přinášíme kapitolu o moderních dějinách Hrabové ze Slepičkovy publikace Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.

Hrabová součástí paskovského panství v letech 1538-1850

V tomto příspěvku vám přinášíme kapitolu o historii Hrabové v novověku ze Slepičkovy publikace Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.

K dosavadnímu bádání o historii Hrabové

V tomto příspěvku vám přinášíme se stručným komentářem přehled dosavadního bádání o historii Hrabové v literatuře.

Hrabová jako lenní ves olomouckého biskupství do roku 1538

V tomto příspěvku vám přinášíme kapitolu o historii Hrabové ve středověku ze Slepičkovy publikace Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.

[email protected] [email protected]