Charita Ostrava

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení více než čtyřsetdvaceti tříkrálových skupinek dobrovolných koledníků více než vloni.

Tříkrálová sbírka v Hrabové – 12.1. 2019

V období 1. – 14. 1. 2019 vyjdou do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční po devatenácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Charitní Tříkrálová sbírka 2018

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2018 již po osmnácté Charitou Česká republika. V Hrabové se bude sbírka konat v sobotu 6.1.2018 od 9:00 hod.

Lidem v nouzi pomůže Tříkrálová sbírka díky štědrým dárcům a dobrovolníkům

I letos pomůže Tříkrálová sbírka lidem v nouzi. Štědrost Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, zaměstnanců některých organizací a zapojení asi čtrnácti set dobrovolných koledníků umožnilo shromáždit částku 1 712 974 Kč. Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, seniory, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci. […]

Aktuální informace z Charity Ostrava

Dobrý den, rád bych Vás požádal o zveřejnění informací  občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách.

Aktuální informace z Charity Ostrava

Rád bych Vás požádal o zveřejnění informací občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách.

Charita Ostrava: koncert Ondřeje Havelky

Dobrý den, rád bych Vás požádal o zveřejnění informací občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách.

Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava

Abychom ponechali místo v Hrabovských listech pro informace z našeho území, zveřejňujeme pravidelně podobné články na Hrabová.Info i webu obce.

Informace z Charity Ostrava

Rádi bychom občany informovali o možnosti využití bezplatného sociálně-právního poradenství v Poradně Charity Ostrava.

Informace z Charity Ostrava

Dobrovolnictví jako pomoc druhému Dobrovolnictví v Charitě Ostrava je způsobem, jak se zapojit do pomoci druhým lidem v nepříznivé životní situaci.

[email protected] [email protected]