Vladimír Slavík: Situační zpráva o Rezortu Hurta v Hrabové

Veřejnost o  tomto „rezortu“   téměř nic neví.  Žádná zpráva nebyla na populárním webu  „Stavby v MS kraji“, výstavba  nebyla  předmětem diskusí ani v zastupitelstvu, ani v komisi VDE, nepsalo se o něm ani na stránkách Hrabovských listů. Jediná zpráva byla zveřejněna na webu Hrabova.info  dne 15.1. 2019. Ing. Orkáč v ní informuje, že se zde na kompletně zasíťovaném pozemku staví  18 RD a po ukončení výstavby  budou prodávány za  5-6 mil. Kč.

Jelikož to je nedaleko mého bydliště, průběžně sleduji dění na  tomto staveništi. Stále je zde  tabule s informacemi,  že Investorem je pan Radim Tokoš, koordinátorem pan Ivo Bylok a stavitelem pan Jiří Oberreiter.

Inženýrské sítě  včetně dopravních komunikací se stavěly převážně v roce 2020, v roce 2021 se započalo se stavbou osmnácti RD. Nyní jsou již zcela dokončeny a obydleny tři, a to č. 1087, 1091 a 1105. Výstavba ostatních  bude  pravděpodobně ukončena  ještě v tomto roce.

Na rozdíl od nedalekého podobného „minisídliště“ na konci ul. Bělská na mne Rezort Hurta působí velmi sympaticky. Možná je to zdejším  prostředím. Na západní straně areálu je hráz bývalého  rybníka s nádhernými lípami, duby a olšemi, na jižní straně  jsou pozemky jezdeckého klubu Na Rozvodí, na kterých se pasou koně,  na severní straně je lesík, tvořený  vzrostlými stromy.

Možná je to tím, že již nyní je  budoucí sídliště vybaveno silnicemi s perfektním povrchem. Ale určitě je to tím, že každý RD je jiný, má jinou velikost a tvar a  všechny působí velmi moderně.  Jednotné je provedení střech: jsou buď ploché nebo mírně šikmé, sedlové pan architekt pokládal v tomto prostředí za nepatřičné.  Některé části fasád jsou opatřeny obklady ze slezské břidlice. Je to nádherný materiál se zelenošedým nádechem, a je zde uplatněn ve správných formátech a se správnou vazbou. Nic podobného není v širokém okolí k vidění.

V těchto dnech se na venkovní stěny  rozestavěných domků instaluje tepelná izolace, uvnitř se provádí omítky a další zednické práce.

Nyní se zmíním o tom podstatném:  Investor financoval ze svých prostředků  kompletní zasíťování, a to včetně kanalizace. Ta je zde  s ohledem na vysokou hladinu spodní vody velice důležitá.  Přesto, že byly v posledních dnech vydatné lijáky, nevyskytly se na staveništi větší kaluže.

Všiml jsem si, že všechny domky  stojí na poměrně vysokých betonových podezdívkách. To umožňuje po dokončení výstavby v případě potřeby zvýšit úroveň terénu v okolí domků.

Problémy může způsobovat likvidace srážkových vod  ze střech a z budoucích zpevněných ploch. Pravděpodobně se zde  počítá s možností jejich odvedení do splaškové kanalizace.

Všiml jsem si, že při stavbě sítě dopravních komunikací nebylo pamatováno na veřejné osvětlení. Možná se tak stane až po dostavbě tohoto „minisídliště“, možná že veřejné osvětlení bude hrazeno z rozpočtu města.

Takže počet obyvatel  městského  obvod Hrabová se brzy  zvětší o cca 60 občanů a o něco málo se  zvýší  nároky na kapacitu MŠ a ZŠ. Poněkud  se zvýší i dopravní zatížení Paskovské ulice.

Na druhé straně poplyne do obecní pokladny více peněz z majetkové daně. Přibližně to bude činit 18 x 2 tis. Kč = 36 tis. Kč ročně.  I to jsou peníze.  Možná, že zde vyroste občan, který se stane významnou osobností místního nebo o celostátního významu. Ani to nelze vyloučit.

Líbilo by se mi, kdyby nové ulice byly pojmenovány po místních občanech.  Po těch, kteří zahynuli následkem odbojové činnosti v koncentračních táborech v době 2. světové války.   Třeba ul.   A. Mutiny a O. Linharta. Bydleli nedaleko odsud. Ale asi je již pozdě a  18 nových  RD zůstane součásti ul. Na Hurtě.  Mimochodem:  Hurt znamená v němčině  „hřmotný, prudký, hlučný.“

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]