Zápis z jednání komise výstavby – 6.10.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie Rady městského obvodu Hrabová dne 6. 10. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

1) Komise bere na vědomí informaci o variantě vzájemné výměny prostor kulturního střediska a pošty místo vestavby kanceláří nad zasedací místností ZMOb a doporučuje ji. (1 člen proti)

2) Komise doporučuje studii rozšíření parkovacích stání na novém Šídlovci upravit takto:

 • kolmá stání nahradit šikmými
 • doplnit i parkovací stání v rozhledových trojúhelnících s úpravou dopr. značení
 • doplnit 2 stání na ul. U Kotelny
 • studii po dopracování předložit komisi k doporučení výběru 1. etapy k realizaci

3) Komise k záměru výstavby rodinných domů v areálu Hraboss požaduje:

 • v předstihu vybudovat propojení ul. J. Maluchy s ul. Krmelínskou a novou zástavbu napojit jen na tuto novou komunikaci
 • předložit návrh řešení vsakování a odtoku dešťových vod
 • před vydáním souhlasu ÚMO úpravu již dříve vybudované odbočné komunikace z ul. Krmelínské do stavu, aby mohla být zkolaudována a předána obvodu (Poznámka: část členů komise však nepovažuje za nezbytné striktně podmiňovat výstavbu v tomto prostoru vybudováním nové propojovací komunikace mezi ul. J. Maluchy a Krmelínskou)

4) Komise doporučuje realizaci předloženého projektu chodníku podél Paskovské v úseku Na Šajaru – Šlejharova.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

14 Komentáře

 1. Martin Slepička říká:

  Přeji pěkný den,

  nezbývá mi než reagovat k bodu dva.

  Doufám, že studie na rozšíření parkovacích míst nebude realizována a nebude vystavěno ani jedno takto koncipované parkovací místo. Tato studie totiž popírá koncepci dobrého života na Šídlovci.

  Osobně považuji za nemístné vykácet celé řady stromů a keřů (napočítal jsem jich kol. 50), nechat odstranit lavičky, místa k věšení prádla a přirozený prostor pro hraní dětí před okny domů zalít betonem, který bude v létě “sálat”. Dle mého názoru budovat přímo před/pod okny domů velkokapacitní parkoviště je špatné, neboť by bylo odstraněno to, čím se liší Šídlovec od Dubiny a to “zelení”, tj. stromy, keři i trávou.

  Parkovací místa by naopak mohly být budovány za domy, po stranách, na bocích, tedy na místech v blízkosti domů, kde na ně občané mohou také vidět. Pokud by byla tato parkovací místa realizována v takové blízkosti domů, tak si myslím, že by každé startující auto před domem v brzkých ranních hodinách probudilo všechny spící občany v celém bytovém domě.

  Za mě tady nezbývá doufat, že Rada městského obvodu Hrabová tuto studii “smete ze stolu”.

  P.S.1. Příště bych mohl vypracovat studii já; myslím, že bych i jako laik zvládl před každým domem narýsovat obdélník s 20 parkovacími místy a určitě bych byl levnější.

  P.S.2. Informoval jsem se u předsedy Komise výstavby, dopravy a ekologie Rady městského obvodu Hrabová.

  P.S.3. Daná velkokapacitní parkoviště (každé kol. 20 míst, krát pět) přímo před okny domů se týkají občanů bydlících na adresách Šrobárova 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 a u Kotelny 12, 14, 22.

  Osobně bych navrhoval stavět jiná místa, některá z nich již dříve projednávala i výše zmíněná komise, viz můj “dávný” článek (https://www.hrabova.info/2015/12/06/o-parkovani-na-sidlovci/).

  S pozdravem
  Martin Slepička

  • Poláčková Marcela říká:

   Dobrý den, já zase jako provozovatel tanečního a pohybového studia v objektu KS na Šídlovci musím reagovat na bod č.1. Proč o záměru v prostorách KS zřídit poštu, nejsou informovány subjekty(taneční studio, mateřské centrum, klub seniorů), které zde doposud jsou? Předpokládám, že tyto organizace by musely být vystěhovány nebo přestěhovány. Kam? Bere v úvahu stavební komise jaké náklady musely být třeba do zřízení pohybového studia vloženy? Jak prospěšná je to činnost, věnovat se výuce zdravého pohybu od malých dětiček až po seniory?
   Proč byla s nemalými náklady rekonstruována kancelář pro bytovou správu, když se teď uvažuje o jejím přestěhování? Rekonstrukce WC v tomto objektu je přínosem pro jakékoli organizace, které v budově jsou nebo budou.
   K dalším problémům se nebudu vyjadřovat- nevhodnost umístění pošty v této lokalitě, nutnost stavebních úprav na budově, rozšíření parkoviště v těsné blízkosti hřiště, atd., atd., to jistě bude stavební komise brát v úvahu. Děkuji.

   • Jan Dvořák říká:

    Osobně jsem se během jednání zeptal na to, kde budou působit složky využívající společenskou místnost v kulturním středisku. Protože konkrétní odpověď jsme nedostali, požádal jsem úřad, ať je hledání prostor pro tyto složky nedílnou součástí úvah o této variantě. Možností je více, což souvisí především s tím, že není zcela jasné konkrétní budoucí uspořádání kulturního střediska v této variantě.

    • Poláčková Marcela říká:

     Děkuji pane Dvořáku za odpověď, ale obávám se, že jiné vhodné místo pro taneční a pohybové studio v Hrabové není. Když jsem ho před 2 lety zakládala, nenašlo se žádné jiné, než tento maličký sálek a situace, než se postaví nějaké nové kulturní centrum se zřejmě nezmění. Ani škola, školka, hasiči, či jiné instituce si nenechají nainstalovat zrcadlovou stěnu, nutnou pro tyto aktivity, uskladnit spoustu pomůcek a umožnit vstup “cizím” osobám. Jistěže bych velmi uvítala větší prostory jako jsou třeba ve Vratimově či Paskově, ale v Hrabové prostě nejsou. Škoda. Myslím si, že nastartovat lásku k pohybu od maličkých dětiček, po zlepšování zdraví žen všeho věku až po seniorky je činnost prospěšná.

     • Jan Dvořák říká:

      Nevím jestli jsem byl dobře pochopen – existuje možnost, že by ten prostor byl nadále v objektu kulturního střediska.

  • Jan Dvořák říká:

   Komise sice upozornila v minulosti na problém, že na spojkách není žádná možnost ani krátkodobého odstavení auta a auto stojící na spojce ji zablokuje pro průjezd, což je bohužel na některých spojkách dost časté, a dala podnět vybudovat tam nějaká parkovací místa, ale alespoň mou představou nebylo vybudovat tam takto rozsáhlý souvislý pás parkovacích stání. Navíc jsem před zadáním studie požádal, ať se konkrétní místa pro parkovací stání vybírají citlivě. Protože to tak není, předal jsem v úvodu komise paní Králové návrh, kde konkrétně by u spojek mohla stání vzniknout bezkonfliktně, ale s výjimkou 2 lokalit to nebylo akceptováno. Protože většinový názor komise byl rozsah parkovacích míst neredukovat, podařilo se mi aspoň dohodnout kompromis, že po dopracování studie pak komise vybere ze studie místa k realizaci (a ta by měla být vybrána tak, aby byl minimalizován dopad do veřejného prostoru) a ostatní zůstanou jen v rezervě. Tato komise byla hodně bouřlivá a kompromisního usnesení se mi u bodů 2 a 3 dosahovalo těžce.

  • Stanislav Holiš říká:

   Po komisi jsem před schválením zápisu jsem členům rozeslal e-mail, kde je kromě jiného:
   __________________________________________________________________________
   K poště nemáme jistotu, že se podaří vyhovět požadavkům na bezpečnost poště
   A parkoviště, pokud nebude jmenovitý zájem o parkovací místa ve veřejném zájmu bych je nestavěl.
   __________________________________________________________________________
   Na obvodu Jih jsem byl svědkem, že obvod poskytl prostor a žadatel si stání zhotovil sám.
   Teď víme, kde by bylo teoreticky možné parkoviště postavit. Těch možností není moc, (zasíťování) situace by se dala změnit změnou dopravního značeního a tím by došlo ke změně výhledových úhlů.

   • Jan Dvořák říká:

    Úkolem obecní samosprávy je řešit potřeby občanů a mít kde zaparkovat auto je jejich potřebou, ať se nám to líbí nebo ne. I na Šídlovci máme stání vybudovaná občany a výsledkem je, že zejí prázdnotou, zatímco v okolí není kde zaparkovat.

    • Stanislav Holiš říká:

     Souhlasím, jestli mají občané zájem na zachování zelené plochu mezi domy, můžeme rozšířit parkoviště u školy a parkovat tam. A až ani to parkoviště nebude stačit, nezbude jiná možnost než stavět mezi domy. Ale pro konkrétní majitele vozů. Nestavět jen tak do zásoby, že na to máme peníze a nic důležitějšího nepotřebujeme.

 2. Jan Dvořák říká:

  Parkoviště bohužel občané potřebují tam, kde bydlí a ne jinde. Místa by se uvolnila vymístěním dodávek, to však rada odmítá. Vyhrazená stání obvykle zejí prázdnotou, ač jiné volné místo není – tudy cesta nevede.

  • Stanislav Holiš říká:

   Nechal bych na rozhodnutí občanů, jestli tam kde bydlí upřednostní parkoviště nebo stromy se zelení, asi to bude o kompromisech, oni tam bydlí a žijí, ne my.

   • Jan Dvořák říká:

    Jde o to, aby parkoviště byla tam, kde jejich umístění bude nejpřijatelnější pro většinu. Proto jsem v komisi předložil ten alternativní návrh umístění parkovacích stání, ale členové komise (včetně Vás) podpořili umístění dle studie a já to respektuji, byť si myslím, že to není šťastné rozhodnutí.

    • Stanislav Holiš říká:

     Zveřejněme všechny i alternativní řešení a nakonec se třeba ukáže, že řešení je někde úplně jinde.

[email protected] [email protected]