Blog V. Slavíka

Vladimír Slavík: Záhady kolem průsakového kanálu

Není to kanál, ale vodní nádrž, kterou jsem před časem nazval „vřed Hrabové“. To pro její ošklivý vzhled a skutečnost, že se v ní  čas od času utopí lesní zvěř.

Vladimír Slavík: Představy pana starosty o rozvoji Hrabové

Nedlouho po svém nástupu do  funkce  starosty (leden 2016) zveřejnil pan Igor Trávníček v Hrabovských listech č. 4 své představy o dalším rozvoji Hrabové.  Za nezbytné  považoval  dokončení kanalizace, vybudování kruhového objezdu na křižovatce Mostní – Frýdecká a stavbu nové školky.

Vladimír Slavík: Dělba práce mezi členy Rady

O významu dělby práce jsem se učil ve škole již před cca sedmdesáti lety. Existuje v lidské společnosti odedávna. A nejenom u lidí, ale dokonce i  u hmyzu, třeba u mravenců nebo včel.

Vladimír Slavík: Co Hrabové (mimo jiné) chybí

Hrabová má smůlu, že zde momentálně neexistuje nikdo, kdo by se zajímal o vývoji naší obce z hlediska statistického. Přitom tyto údaje by mohly pomoci samosprávě v lepší orientaci při úvahách o dalším rozvoji obce.

Vladimír Slavík: Prosté kupecké počty nad ekonomickou situací Hrabové

V současné době si někteří zastupitelé a někteří občané Hrabové kladou otázku, zda jsou stále ještě reálné naše dřívější plány na stavbu nové MŠ a na přístavbu k budově radnice, určenou pro kulturní účely.

Vladimír Slavík: Tři poznámky k diskusi o územním plánu

Samospráva Hrabové má dvě možnosti: Buď se spokojí se současným stanoviskem Magistrátu a bude mlčky přihlížet k přeměně Hrabové v „panelák naležato“, nebo tomu bude bránit. Jelikož jde o výklad složitých legislativních norem, pomoc je nutno hledat v tomto případě v prvé fázi u odborníků.Laické názory našich zastupitelů a některých aktivních občanů jsou zde k ničemu.

Vladimír Slavík: Současný územní plán je závažným problémem Hrabové

(Blog Vladimíra Slavíka) Podle mého názoru napomáhá nynější územní plán tomu, aby se Hrabová stala „panelákem naležato“  a ne místem  pro spokojený život zdejšího obyvatelstva.

Vladimír Slavík: U nás v Kocourkově

(Aktualizováno 31.3. 2020 v 17:50) Omluva za nepřesnou informaci: Ve svém článku o zkolabování našeho veřejného rozhlasu jsem tvrdil, že příčinou jeho  nynější nefunkčnosti je zkorodování  kabelů, uložených v zemi. Po konzultaci s místními elektrikáři musím toto své tvrzení upřesnit. Existuje i nadzemní kabeláž, a to je náš případ. Veřejný rozhas v Hrabové je napojen na nadzemní kabely,  zavěšené na sloupech. Tyto kabely  na některých místech působením povětrnostních […]

Vladimír Slavík: První krok k vytvoření “Srdce Hrabové”

Na zastupitelstvu MOb Hrabová dne 16.12.2019 bylo usneseno odkoupit RD č. 91 a okolní pozemky od nynějších majitelů s tím, že se využijí pro budoucí potřeby obce. Tyto nemovitosti mohou být významné při postupném vytváření budoucího „Srdce Hrabové“. Propojují Paskovskou ulici s prostorem kolem radnice, se zdejším parkem a s budoucí školkou.

Vladimír Slavík: Nedůstojné “podpásovky” na Ing. Skalského

Velmi nerad se zapojuji  do různých diskusí na sociálních sítích, ale po přečtení komentářů MUDr. Gromnice a Ing. Dvořáka na FB Ostrava Hrabová nemohu mlčet.

[email protected] [email protected]