Historie 2

Přehled členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová v letech 1990–2017

V přehledu jsou uvedeni všichni členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová od vzniku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová dne 24. listopadu 1990 do současnosti. U členů zastupitelstva je uváděna funkce a politická strana (hnutí, sdružení), za níž byli do zastupitelstva zvoleni.

Odborný poster k tématu hrabovského lazaretu

Martin Slepička “nevěděl”, jestli je vhodné zveřejňovat jeho odborný poster, který musel jako úkol vytvořit do školy, tak to zveřejňuji za něj.

Regulace Ostravice a její přemostění mezi Hrabovou a Vratimovem (3/4)

V tomto příspěvku vám přinášíme třetí díl materiálu z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 24. dubna 1959 vzpomíná na regulaci řeky Ostravice a stavbu nového mostu mezi Hrabovou a Vratimovem.

Zábřeh nad Odrou v zrcadle starých fotografií

Před 48 lety nastala noc, která vytvořila jeden z nejvýznamnějších milníků naší novodobé historie. 20. srpna kolem 23. hodiny překročila okupační vojska hranice ČSSR.

Stavba nové hasičské zbrojnice (2/2)

Nyní vám opět přinášíme materiál z pozůstalosti pana Antonína Adámka, který ve své autentické výpovědi ze dne 7. dubna 1959 vzpomíná na stavbu nové hasičské zbrojnice.

Povinnosti hrabovských fojtů vůči vrchnosti paskovského panství

V tomto článku vám přináším povinnosti hrabovských fojtů, vrcholných představitelů vsi, vůči feudálním držitelům paskovského panství.

Kostel sv. Kateřiny v datech do konce 17. století

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové zůstává i přes svou obnovu stavbou s dlouhou historií, na níž mohou být hrabovští občané hrdí.

Hrabová v roce 1699

V tomto článku se zaměřím na to, jak vypadala Hrabová přesně roku 1699, který nám objasňuje několik dochovaných písemných pramenů, např. urbář paskovského panství, hrabovská gruntovní kniha či matriky.

znak

Ze středověkých dějin Hrabové

Přesné okolnosti vzniku obce Hrabová zůstávají dodnes obestřeny tajemstvím.

znak

Historický vývoj počtu obyvatel Hrabové

Hrabová byla založena nejpozději v první polovině 13. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z roku 1297.

[email protected] [email protected]