Historie

První světová válka a první poválečná léta v životě obce Hrabová [2]

V rámci kulatého výročí, které letos slaví Česko (25 let od vzniku ČR, 50 let od srpna 1968 a 100 let od vzniku Československa) jsme se rozhodli, že na Hrabová.Info vytvoříme seriál, ve kterém postupně zveřejníme bakalářskou práci Radima Staňka. Práce se zabývá první světovou válkou a prvními poválečnými léty v životě obce Hrabová.

První světová válka a první poválečná léta v životě obce Hrabová

V rámci kulatého výročí, které letos slaví Česko (25 let od vzniku ČR, 50 let od srpna 1968 a 100 let od vzniku Československa) jsme se rozhodli, že na Hrabová.Info vytvoříme seriál, ve kterém postupně zveřejníme bakalářskou práci Radima Staňka. Práce se zabývá první světovou válkou a prvními poválečnými léty v životě obce Hrabová.

Osudové osmičky: Historie haldy končí

Dne 31. května 2008 byl dopoledne, po 40-ti letech provozu, snesen dvoudilný most, který sloužil Vítkovicím jako součást vlečky pro odval z vysokých pecí na haldu v Hrabové. Halda je téměr odklizena, a proto byl most nad Mostní ulici demontován.

Článek o svazácké organizaci ze Šídlovce (8. březen 1976)

Miroslav Houžvička nám přeposlal článek pana Michalkoviče, který býl zveřejněn v Ostravském večerníku dne 8. března 1976. Jak k článku poznamenal „z článku jde vidět, že aktivita nebyla nikdy hrabovským mladým občanům cizí“. Dále pokládá všem otázku: Ví současná mladá generace, kde byl kulturní dům na Šídlovci?

Jmenuje se naše Hrabová dle habrů?

I v nově vydané publikaci „Historie obce Hrabová“ je jméno naší obce odvozováno od staroslovanského slova Grab. To jak v části věnované nejstarší historii, tak v části věnované našim místním jménům autora Jana Slepičky. Jak se domnívám, toto vysvětlení je však s největší pravděpodobností, hraničící téměř s jistotou, chybné.

Objevená kniha D.T.J. bude na výstavě

V době okupace se kvůli nařízení Ministerstva školství a národní osvěty musely odevzdávat kroniky. Je pravděpodobné, že z tohoto důvodu a v té době knihu někdo schoval a já si myslím, že to byl dokonce někdo z naší rodiny. Jeden ze zakládajících autorů knihy byl totiž Jan Opěla.

Hotel Ostravica

Před delší dobou nás kontaktoval pan Rüdiger Panek, abychom zveřejnili snímky, které získal od dřívějšího majitele hotelu Ostravica Ing. Pavla Tomáše, bytem ve Vratimově. Pan Panek bydlel v letech 1946-1966 ve čtvrti Závodí na ulici Odolenove, nyní Nádražní.

Dnes slavíme 720 let od první písemné zmínky

V listině ze dne 2. 8. 1297 vydané olomouckým biskupem Dětřichem a těšínsko-osvětimským knížetem Měškem I. Těšínským si můžeme latinsky přečíst první zmínku o Hrabové ve znění: „Ceterum illud exceptum est communiter et expressum, quod in Grabow, et in Paʐkow, et illic vbique contra bona Barutonis…“

Byla objevena pamětní kniha DTJ

Dobrý den, objevila jsem v pozůstalosti po příbuzných pamětní knihu DTJ obce Hrabová z období 1924  -1933, má cca něco přes 100 stran,ručně psaná velmi krásným ručním písmem, doplněná fotografiemi, kresbami, výstřižky z novin. Z historického hlediska a vzhledem k jejímu nádhernému provedení se jedná o unikátní originální a cennou knihu. V příloze Vám zasílám několik fotografii. V případě Vašeho zájmu mne můžete kontaktovat . Hezký den B.Z.

Proč 720 a ne 750 let?

Před měsícem zde na Hrabova.info Radek Orkáč napsal článek o tom, zda letos slavíme 720 nebo 750 let s dovětkem a nadějí, že se tomuto tématu na Hrabova.info věnujeme snad naposledy. Od té doby nastala změna, Radek Hrabova.info a facebookové stránky v důsledku osočování ze strany některých občanů opustil.

Günther von Stolberg-Stolberg, majitel hrabovského velkostatku 1880–1924

Tento článek si klade za cíl přiblížit základní životní osudy posledního majitele hrabovského velkostatku Günthera (Vintíře) hraběte von Stolberg-Stolberg.

Před 15 lety shořel v Hrabové dřevěný kostel

Dne 2.4.2002 lehl popelem dřevěný kostel svaté Kateřiny ze 16. století. Připomeňme si tuto smutnou událost, která se na den přesně udála před 15 lety.

Přehled ředitelů hrabovské školy

V přehledu jsou uvedeni všichni ředitelé a jejich ekvivalenty (správci školy, nadučitelé, řídící učitelé) působící v hrabovské základní (triviální, obecné, národní, střední, základní devítileté) škole.

Hrabůvka v zrcadle starých fotografií

Ve facebookové skupině Hrabůvka v zrcadle starých fotografií byla včera zveřejněna fotografie německých vojáků, jak obsazují Vítkovice. Dnes si Hrabová připomíná stejné výročí stejné události, proto si zde dovolím text zveřejnit.

Přehled hrabovských starostů

V přehledu jsou uvedeni všichni známí hrabovští starostové, respektive jejich ekvivalenty v rámci nejnižšího stupně místní samosprávy.