Rada MOb Hrabová

Informativní zpráva ke kontrolám organizací zřízených MOb Hrabová

Radní Jiří Skalský požádal náš úřad, aby vypracoval zprávu s informacemi, jak probíhá kontrola organizací zřízených městským obvodem Ostrava-Hrabová.

Šídlovec bude mít další prodejnu potravin

Úřad dne 31.7. 2019 obdržel žádost o pronájem nebytového prostoru o velikosti 95,62 m² v domě na Obchodní ulici 595/6 na Šídlovci. Dům je v majetku statutárního města Ostravy a je svěřený do správy městskému obvodu Hrabová.

Hrabovou budou brzy hlídat první dvě bezpečnostní kamery

Starosta Igor Trávníček vyjednal pořízení dvou bezpečnostních kamer, které budou integrovány do městského integrovaného kamerového systému Ostrava. Jedna kamera bude hlídat park na Šídlovci (z budovy školky na Příborské ulici) a druhá bude monitorovat okolí budovy úřadu.

Výměna sklepních oken a související práce na Šrobárové 22

Nájemci nebytových prostor i sklepních kójí si opakovaně stěžovali na špatnou funkci oken ve sklepech. Jedná se o staré kovové okna, která nedovírají a nelze tak řádně větrat.

Obec si pořídí vlastní štěpkovač

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na zakoupení štěpkovače dřevní hmoty LASKI LS 100/27 CB za cenu nejvýše přípustnou 264 990,00 Kč vč. DPH.

Pokuta ze smlouvy o dílo “Zateplení Příborská 15-17”

Dodavatel TEFCO CZ, a.s. neplnil při zateplení Příborské 15-17 řádně své povinnosti z uzavřené smlouvy, práce se protahovaly a kumulovaly s prácemi na opravě střechy, rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 Rada městského obvodu Hrabová uložit smluvní pokutu ve výši 330.000 Kč.

Aktuální výzvy IROP: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ani letos se v hrabovské škole nakonec nerealizovala přestavba “bytu po školníkovi” na školní družinu, při které mělo dojít i k úpravě dalších prostor, jako např. školní knihovna a učebna fyziky. Na návrh radního Jiřího Dolejšky se pokusíme na Radě obce vymyslet variantu, při které bychom nevyužité peníze (školní družina) použili na modernizaci konkrétních učeben (např. přírodopis, fyzika a chemie, jazyková učebna, dílny).

Autobusové zastávky – vizitka obce II

Po sérii článků na téma “zastávky” v naší obci bych chtěl veřejnost informovat, že se situace v posledních dnech dramaticky mění k lepšímu…

Budoucí výstavba optické sítě v Hrabové

Prakticky na každém jednání Rady obce Hrabová se věnujeme otázce vybudování optické sítě v naší obci. Již od října 2018 se tomu intenzivně věnuje radní Jiří Skalský a nemá to vůbec jednoduché, protože neustále naráží na překážky, které není snadné přeskočit a ani podlézt.

Příspěvek seniorům na vzdělávání v rámci univerzity třetího věku

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 20.05. 2019 poskytnout občanům seniorům s trvalým pobytem v Hrabové příspěvek na vzdělávání v rámci univerzity třetího věku.

[email protected] [email protected]