Rada MOb Hrabová

Revize dětských hřišť jsou prováděny v Hrabové dvakrát ročně

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla dne 3.4. 2019 o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2003 na provádění každoročních odborných technických kontrol venkovních dětských hřišť.

Veřejné osvětlení se na ul. K Pilíkům dle Ostravských komunikací neplánuje

Zaměstnanci úřadu v Hrabové již několikrát urgovali žádost o realizaci veřejného osvětlení z roku 2010 na ul. K Pilíkům, ale prozatím bez úspěchu. Naposledy se úřad připomínal dne 8. ledna 2019, kdy jsme obdrželi i stanovisko správce, jímž je společnost Ostravské komunikace, a.s.

Bypass u Makra

Rada městského obvodu Hrabová na svém jednání dne 13.3. vzala na vědomí stanovisko investičního odboru MMO ke stavu přípravy realizace bypassu na kruhové křižovatce u Makra.

Zápisy z komisí se budou i nadále zveřejňovat

Na základě předloženého návrhu tajemníka úřadu Ing. Jana Sochy odsouhlasila Rada městského obvodu Hrabová zveřejňování zápisů z jednání odborných komisí. Zápisy se tak budou i nadále zveřejňovat na oficiálním webu www.ostrava-hrabova.cz při dodržení zásad ochrany osobních údajů dle GDPR.

Obnova zeleně na Šídlovci

Městský obvod Hrabová vzhledem ke špatnému stavu veřejné zeleně v oblasti Šídlovec nechal zpracovat dokumentaci na obnovu zeleně Šídlovec, která zahrnuje oblast mezi ulicemi Paskovská, Domovská, Šídlovecká a U Kotelny.

Projekt: Krizové bydlení

Dobrý den, paní Kopitzová, dle dnešní domluvy zasílám v příloze základní informace o projektu. Vás by se dotýkala klíčová aktivita „dostupné bydlení.“ Mezi zapojenými obvody jste také uvedeni kurzívou, tzn. že je to v jednání. Pana náměstka Pražáka jsem o proběhlém jednání informoval.

Za co jsme utráceli v lednu a v únoru

Podle zákona o registru smluv mají obce povinnost hlásit všechny výdaje z obecní pokladny nad 50 tis. Kč (bez DPH) do veřejně přístupného Registru smluv.

Výše nájemného z pozemků pro veřejné pohřebiště zůstává stejná

Rada našeho městského obvodu se rozhodla na základě nového cenového věstníku Ministerstva financí ČR nezvýšit nájemné z pozemků pro veřejné pohřebiště u smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – Hrabová.

Dočkáme se přechodu pro chodce u zastávky Beta?

Přechod pro chodce u autobusové zastávky Beta na jihu Hrabové je v „řešení“ již více než rok. V říjnu roku 2017 na situaci ohledně bezpečnosti dětí a seniorů v blízkosti ulice Poplužní upozorňovala komise pro děti a mládež.

Rada zřídí pro občany službu SMS InfoKanál

Vedení MOb Hrabová Vám oznamuje, že od 1.1. 2019 bude zprovozněn tzv. SMS InfoKanál pro informování občanů o aktuálním dění v naší obci.

Rada už další komise nyní zřizovat nebude

Rada obce se na svém středečním jednání (12.12. 2018) rozhodla prozatím další komise nezřizovat. S koncem minulého funkčního období všechny komise zanikly a nová rada se rozhodla dvě z nich znovu nezřizovat (letopiseckou komisi a mediální komisi).

znak

Byly zřízeny komise povodňová a výstavby

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje podle § 102 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018-2022:

Paskov zrušil službu SMS info kanál a co my v Hrabové?

Přiznám se, že mě zpráva o zrušení SMS kanálu sousedního Paskova nejprve překvapila, ale na druhou stranu, když se tak nad tím zamýšlím… Paskov SMSky posílá občanům již několik let a je jisté, že jejich rozhodnutí nebylo unáhlené – znají klady, zápory, výhody, nevýhody, přínosy i finanční stránku věci.

znak

Usnesení z 32. jednání RMOb Hrabová

Zveřejňujeme usnesení z 32. jednání rady městského obvodu Hrabová konaného dne 6. 1. 2016, které se prozatím ještě neobjevilo na webu obce.

Usnesení z 30. a 31. jednání RMOb

Usnesení z 30. jednání Rady městského obvodu Hrabová konaného dne 9. 12. 2015.