Vox populi

Nemáte fotografie z okolí mostu K Nadjezdu?

V dubnu roku 2019 jsem obdržel od občanů z ulice K Nadjezdu „stížnost“, že projíždějící nákladní auta ničí místní komunikace. Doslova mi bylo občankou napsáno: „Neustále tady a po Domovské jezdí velká auta, která patří k výstavbě nové cesty. Po dostavbě tady zůstanou jen díry. Domnívali jsme se, že si k těmto účelům zabrali cestu od hřbitova. Poradíte mi, kde zjistím, zda tudu mohou jezdit?“

(VIDEO) Přečerpávací stanice žene stále vodu do kanálu u Pilíku

Na začátku ledna letošního roku jsem při pravidelném běhání kolem Pilíků narazil na „gejzír“ vody uprostřed sedimentačního kanálu. Jelikož tímto místem běhám pravidelně, byl jsem novým „objevem“ velmi překvapen a ještě ten den jsem se zeptal pana Slavíka na vysvětlení.

Kanalizace na ulici Lužná

Na pozemcích statutárního města Ostravy (nazvaných lokalita ul. Lužná – Závadova) byla naplánována mimo jiné i stavba kanalizace s napojením na kanalizaci podél ul. U Řeky. Tato investiční akce statutárního města však nebyla dosud realizována.

Drtičce odpadu v Hrabové již bohužel nic nebrání

Magistrát města Ostravy vydal dne 18.12. 2019 rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nazvané „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“.

Školka: Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi

V pondělí 16.12. 2019 zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová schválilo rozpočet pro rok 2020. Přestože se vedení obce podařilo připravit rozpočet vyrovnaný, je nutno již nyní myslet na roky následující. Pokud nezískáme (jakoukoliv větší) dotaci od města Ostravy, bude rok 2021 pro Hrabovou z pohledu financí hodně na hraně.

Nová Bělá: Zápach z hrabovské průmyslové zóny

V Nové Bělé proti zápachu z naší zóny poměrně aktivně bojuje nejen tamní starosta, ale i občané – pan Fuciman a pan Hejcman. Jelikož jsem s jedním z nich v nepravidelném kontaktu, konkrétně tedy s panem Hejcmanem, zeptal jsem se ho na den otevřených dveří v Brembo a jestli by mi pro Hrabová.Info sepsal nějaké informace ke zveřejnění…

Úřednice Ivana Bollogová rezignovala a odejde z našeho úřadu na konci ledna 2020

Neexistuje v novodobé historii Hrabové úřednice, která by za tak krátkou dobu stihla pro občany Hrabové udělat tolik, co paní Bollogová, která nerada odchází, ale musí.

Další boj s drtičkou odpadů v Hrabové je již jen na dvou našich občanech

Statutární město Ostrava sdělilo, že jakožto účastník územního řízení neuplatní žádné z připomínek městského obvodu k předmětnému záměru. Magistrát města Ostravy, které územní řízení vede, navíc sdělil, že městský obvod nepokládá za účastníka územního řízení.

Vladimír Slavík: Co nám v Hrabové nejvíce chybí

Stále věřím, že základním článkem zdejší lidské pospolitosti je i v 21. století (kromě rodiny) především obec. Je to místo, které si zvolili většinou místní občané k dlouhodobému pobytu. Mnozí „od kolébky až po rakev“, a to zcela cílevědomě.

Vladimír Slavík: Ideální starosta

Nemohu nereagovat na různé výtky k osobě současného starosty. Tyto diskuse jsou zcela legitimní a svědčí  o  pokroku,  který nastal  v oblasti demokracie  v uplynulých letech  i v Hrabové. Vůbec si neumím představit „odvahu“ zastupitelů, kteří by příkladně v roce 1992  veřejně kritizovali tehdejšího starostu.

Vladimír Slavík: By-pass u Makra

Ještě jednou se  v HN vrátím k anketě „Naše téma“  z posledních Hrabovských listů, a to k příspěvku místostarostky paní Vladislavy Kopitzové. Naznačila, že budou problémy s financováním  těch nejdůležitějších akcí, jako je nová MŠ a Kulturní dům. Připustila, že jsme velmi neúspěšní  při získávání dotací. Je to pouhých  1,6 mil.Kč  z prostředků města na veřejnou zeleň.

Vladimír Slavík: Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

Podle mého názoru mají tyto výbory mimo jiné povinnosti také sledovat hospodárnost při zacházení s finančními prostředky městského obvodu.

Upozornění občanky: Po Hrabové jezdí bílá dodávka a nabízí zednické práce

Dnes, v pondělí 11.11. 2019 mezi 8.-9. hod. ranní, jezdila v jižní části Hrabové bílá dodávka, jejíž posádka oslovovala občany Hrabové s nabídkou přípravných prací staveb, zámkových a zednických prací, atd.

Vladimír Slavík: Komplikace kolem dotací na školku

Finanční dotace se poskytují na akce a stavby s významnou  prioritou. Možnosti jejich získání pro stavbu nové  MŠ v Hrabové (podle mého hodnocení situace) se nížily na minimum v roce 2017, kdy začala  v Ostravě platit Obecně závazná vyhláška č. 7. Podle ní je spádovým školským obvodem mateřských škol celé území města.

Vladimír Slavík: Vy se ptáte, radnice odpovídá

Tato rubrika existuje již několik let v časopise s názvem „Noviny Ostravská radnice“. Časopis je k dispozici i na webových stránkách města.