Vox populi

Osobní auto málem srazilo dítě

V neděli byl konečně otevřen rekonstruovaný most na Rudné ulici a mnoho lidí si v Hrabové oddechlo, protože je jisté, že dopravní vytížení Paskovské ulice nebude takové, jaké bylo v posledních devíti měsících. Nicméně vrací se problém, který zde byl odjakživa – někteří řidiči si pletou Paskovskou ulici se závodní dráhou.

Na webu obce je kompletní sbírka Hrabovských listů od roku 1992

Zhruba před čtyřmi lety jsem na Hrabová.Info zveřejnil svou elektronickou sbírku Hrabovských listů. O několik měsíců později se tato sbírka, změnou pravidel cloudové služby Dropbox, veřejnosti znepřístupnila.

Zastupitelstvo dne 24.9.2018 o selhání rady a starosty …

Je po volbách a tak již mé vyjádření nemůže zvolení kohokoliv do nového zastupitelstva ovlivnit, ovšem může (alespoň doufám) promluvit do složení rady a volby starosty. V Hrabovských novinách zveřejnil Ing. Slavík komentář k mému vyjádření o bytové komisi. Takže po volbách mohu upřesnit, že pan Slavík opět neměl pravdu.

Jak to bylo s mým hlasováním na zastupitelstvu dne 24.9.2018?

Ihned při jednání k bodu k poskytnutí daru na nátěr našeho kostelíka jsem se , jako zastupitel, zeptal kdo a kolik přispěl na nátěr kostela. Proč? Kostel není majetkem městského obvodu, ale majetkem Římskokatolická farnosti Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94. Farnost patří pod diecézi Ostrava, která patří do ostravsko – opavského biskupství. 

Hrozba dopravní nehody

Kdo je odpovědný na území Hrabové za správné značení komunikací dopravními značkami? Zřejmě nedbalost úředníka může způsobit vážnou dopravní nehodu na území Hrabové. Kde?

Hysterie pokračuje, aneb „Blamáž se znakem“

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Takovou nově nalezenou holí se stal nesprávný znak použitý na novém webu obce. Martin Slepička tuto hůl dychtivě uchopil a začal s ní zuřivě mlátit kolem sebe.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [4]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

S webem obce jsme na dobré cestě

Za uplynulých čtrnáct dnů jsme s mediální komisí doplnili na web obce již skoro vše důležité, co bylo na starém webu;-) Jelikož má/měl tajemník úřadu dovolenou, doplnili jsme „za něj“ i personální obsazení Zastupitelstva, Rady a komisí, tak snad se nebude zlobit…

100 let republiky v Hrabové

Po tomto volebním období toho v Hrabové moc nezůstane, nicméně něco přece – Hrabová získá se stoletým odstupem trvalou připomínku 1. světové války. Budiž ku cti současným radním, že toto schválili, i když vše proběhne až po volbách.  Protože však na tomto má zásluhu více lidí, považuji za potřebné jejich zásluhy připomenout.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [3]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat třetí pokračování na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Vrátí se tramvaje do Hrabové?

Odpověď na otázku uvedenou v titulku sice neznám, nicméně toto téma se objevilo i v připomínkách veřejnosti ke Strategickému plánu Hrabové, což mně přimělo napsat o velmi nedávném návrhu, na kterém jsem se podílel a který by to umožnil. Pokud by však někdo očekával, že by se obnovila původní „štreka“, tak ho zklamu, protože to bohužel dnes již reálné není. Nicméně se mi s tehdejším vedením DPO podařilo dostat […]

Budou mít spolky v kulturním středisku klubovnu?

Starosta ve spolupráci s tajemníkem úřadu dostali od rady obce za úkol, že mají projednat budoucí pronájem prostor v budově kulturního střediska (knihovny) na Šídlovci. Podle mých informací se starosta se zájemci (spolky) na místě sejde dnes v 10 hod.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [2]

To co jsem „nemohl“ říct na přeloženém 23. zasedání zastupitelstva, jsem nemohl říct ani na 24. zasedání, protože demokratická většina odhlasovala nezařazení bodu Různé. Využívám proto možnost publikovat druhé pokračování „Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]“ na tomto serveru, „Gott sei dank“ provozovatelům.

Hrabová má nový web!

Během dnešní noci internetem „probublají“ upravené DNS záznamy, které Vás postupně nasměrují na nové stránky naší obce. Spuštění se celkem třikrát (půl roku) odkládalo, a přestože se ani tak „obsahově“ nestihly stránky dodělat, nechtěli jsme již dále jejich nasazení odkládat.

Vladimír Petana: Co jsem chtěl říci na zastupitelstvu [1]

Zasedání zastupitelstva (23.) bylo dlouhodobě plánováno na 25.6. 2018, Rada MOb Hrabová však termín posunula na 11.6. 2018. Původnímu plánu jsem bohužel věřil a měl na tento den nasmlouvanou práci daleko od Ostravy. Další zasedání zastupitelstva (24.) bylo svoláno na 18.7. 2018 a to jsem se již zúčastnit mohl.