Vox populi

Vladimír Slavík: Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

Podle mého názoru mají tyto výbory mimo jiné povinnosti také sledovat hospodárnost při zacházení s finančními prostředky městského obvodu.

Upozornění občanky: Po Hrabové jezdí bílá dodávka a nabízí zednické práce

Dnes, v pondělí 11.11. 2019 mezi 8.-9. hod. ranní, jezdila v jižní části Hrabové bílá dodávka, jejíž posádka oslovovala občany Hrabové s nabídkou přípravných prací staveb, zámkových a zednických prací, atd.

Vladimír Slavík: Komplikace kolem dotací na školku

Finanční dotace se poskytují na akce a stavby s významnou  prioritou. Možnosti jejich získání pro stavbu nové  MŠ v Hrabové (podle mého hodnocení situace) se nížily na minimum v roce 2017, kdy začala  v Ostravě platit Obecně závazná vyhláška č. 7. Podle ní je spádovým školským obvodem mateřských škol celé území města.

Vladimír Slavík: Vy se ptáte, radnice odpovídá

Tato rubrika existuje již několik let v časopise s názvem „Noviny Ostravská radnice“. Časopis je k dispozici i na webových stránkách města.

Současná situace v bytové komisi

(Hrabovské noviny) Od posledních voleb v roce 2018 pracuje tato komise ve složení Ing. Květa Hrabovská (předsedkyně), Mgr. Jan Šumbera a  Roman Šimůnek.

Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

(Hrabovské noviny) Jedním z mých  „koníčků“ je  i čtení zápisů z jednání zastupitelstva našeho města. Jsou to zajímavé diuskuse,  vystupují tam jak občané  města tak i městší  zastupitelé. Občané kritizují  leccos, hlavně stav životního prostředí, nedostatek parkovacích míst ve městě, některé nákladné investice atd. Dokonce i povinné čipování psů.

znak

Desatero dobrého starosty z roku 1936

Jsou myšlenky, které nestárnou. Přečtěte si „Desatero dobrého starosty“, které se učili žáci za první republiky v učebnici Občanské nauky pro školy měšťanské z r. 1936.

Ze zákulisí letošního gulášfestu

Nejdříve upozorním, že následující řádky píši ze svého pohledu. Pohledu Radomíra Orkáče, člena spolku TORALI.

Dopravní peklo v Hrabové skončí

Ostrava – Kamiony ignorující zákaz vjezdu, auta nedodržující rychlost a kolony osobních i nákladních aut. Tak to téměř denně vypadá na křižovatce ulic Mostní a Paskovské v Ostravě-Hrabové [1]. Tak zní úvod v článku Moravskoslezského deníku z 19.7. 2012.

Stížnost na „smrad“ ze zóny

Přestože jsem měl již dlouhé měsíce pocit, že problém se zápachem ze zóny již prakticky pominul, nyní zjišťuji, že se možná jedná jen o „pocit“ a problém zde stále existuje.

Důležité informace ohledně pálení odpadu v obci

Na začátku června se na mě obrátil občan z Hrabové s otázkou ohledně spalování odpadu v naší obci. Doslova napsal: „Náš soused několikrát do roka provádí spalování odpadu ze zahrady na svém pozemku. Spaluje různé druhy tohoto odpadu, který patří do sběrného dvoru, případně do hnědých popelnic…“.

Návrh opatření proti volnému pohybu psů v myslivecké honitbě

Na posledním jednání rady obce (17.7. 2019) jsme se zabývali níže uvedeným dopisem občanů (myslivců), kteří navrhují opatření ke snížení škodám na zvěři. Návrhy jsme vzali prozatím jen vědomí a uložili jsme vedoucí odboru stavebně správního, aby návrh projednala s vlastníkem dotčených pozemků.

Obnova zeleně Šídlovec: Zápis z druhého kontrolního dne

Celé problematice obnovy zeleně na Šídlovci se věnuje pracovní skupina přes zeleň, ve které jsou obyvatelé Šídlovce, ale také členky spolku Zelená Hrabová, z.s. (Jana Batelková, Bc. Jana Václavíková, Iva Lyčková), které mě upozornily na vznikající nedorozumění mezi úřadem, zhotovitelem a projektantkou.

Poděkování hasičům za hašení požáru střechy nemovitosti poblíž Makra

Děkujeme touto cestou dobrovolným hasičům z Ostravy-Hrabové, hasičskému záchrannému sboru z Ostravy-Hrabůvky a integrovanému výjezdovému centru z Ostravy-Dubiny, kteří se dne 1. května 2019 podíleli na hašení požáru střechy nemovitosti poblíž Makra na Krmelínské ulici.

Krajský úřad zamítl odvolání proti stavbě bytových domů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zamítl odvolání Městského obvodu Hrabová proti souboru staveb nazvaného „Bytové domy Hrabová“ a napadené rozhodnutí dle očekávání potvrdil.