Vox populi

Aktuální situace ohledně roušek v Hrabové

S jakou informací začít?:) V prvé řadě děkuji! Děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli a pomáhají. Všichni toho máme plné kecky, ale vždycky si říkám, že když někdo pomoci může, vlastně musí!

V Hrabové máme problém s rozhlasem

Včera se pokusila paní Haunerová z našeho úřadu informovat veřejnost prostřednictvím veřejného rozhlasu, ale nepřineslo to kýžený efekt, protože rozhlas má zásadní problém – během mluvení se přerušuje.

Závadné upozornění naší zdravotní komise v Hrabové

Omlouvám se, přestože jsem si do teď myslel, že je možná dobře, že je naše zdravotní komise pouhou trafikou pro některé zastupitele, kteří za pouhé členství (a tedy nic nedělání) pobírají měsíčně peníze, ale právě jsem se dostal k informaci, kterou zveřejnil předseda této komise MUDr. Gromnica a je v hrubém kontrastu s doporučením ministra vnitra, našeho úřadu a dost možná všech, kteří se snaží epidemii […]

Jan Šumbera: Covid-19 a informování občanů Hrabové

Je neděle 15.3. 2020 zhruba 10 dní platí nejrůznější opatření Bezpečnostní rady státu, několikrát aktualizovaná, a tak jsem se podíval, jak jsme na tom my v Hrabové, jakým způsobem k aktuální situaci přistupuje vedení našeho obvodu.

Vybudování protihlukových stěn podél Místecké

V pondělí 9.3. 2020 zasedala strategická komise a ještě dané odpoledne/večer se mě doptával tajemník na SMS InfoKanál a Jirka Skalský na protihlukové stěny podél Místecké.

Poděkování Zelené Hrabové za jejich nasazení

Děkuji touto cestou spolku Zelená Hrabová za to, co pro nás jeho členové dělají a ještě určitě dělat budou. V předchozích týdnech řešil spolek spoustu místních podnětů, problémů a zlepšení. Janky Hrabovjanky ve svém volném čase např. obcházely Šídlovec, aby zmapovaly díry a závadné terénní nerovnosti, kam je potřeba dosypat hlínu.

Stížnost ohledně kanalizace byla odeslána primátorovi

Stížnost, kterou podepsalo přes 150 našich občanů, jsem za petiční výbor ve složení Radomír Orkáč, Miroslav Janušík a Kristina Ospalíková, poslal včera večer přes datovou schránku k rukám primátora Ostravy Tomáše Macury.

Problémům s kanály na Paskovské ulici zvoní na čas umíráček

V Hrabové snad není nikdo, kdo by nezaznamenal problém s propadlými kanály na Paskovské ulici. Občané bydlící podél Paskovské jsou obtěžováni hlukem, když přes kanál projede nákladní auto nebo autobus, cyklisté riskují zdraví, když přes kanály projíždějí a nepodaří se jim vyhnout, a konečně náprava osobních automobilů doslova pláče…

Na dotace spolků nemáme letos v Hrabové dostatek peněz

Dle programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu MOb Hrabová a dle Statutu města Ostravy je možné na stanovené účely poskytnout žadatelům o dotace v souhrnu maximálně 3% z vlastních příjmů daného roku, nejvýše však 700 tisíc Kč.

Zastupitelé v komisi a odměny

Pobírají zastupitelé u nás v Hrabové, nejen ve zdravotní komisi, za tuto svou činnost odměny?

Starosta v dopisu premiérovi přiznal potíže s rozpočtem Hrabové

Starosta Igor Trávníček přiznal Andreji Babišovi, že pokud nezajistíme spolufinancování z jiných než vlastních zdrojů, ohrozí finanční objem této akce další rozvoj obvodu. Toto ohrožení přitom ještě dva dny předtím (16.12. 2019) na zastupitelstvu starosta odmítal.

Položkový rozpočet školky

Po téměř třech měsících se mi konečně minulý týden podařilo z úřadu získat položkový rozpočet stavby mateřské školy. Položkový rozpočet je ke stažení zde: nabídka zhotovitele MŠ Bažanova (XLSX, dokument Excelu).

Nemáte fotografie z okolí mostu K Nadjezdu?

V dubnu roku 2019 jsem obdržel od občanů z ulice K Nadjezdu „stížnost“, že projíždějící nákladní auta ničí místní komunikace. Doslova mi bylo občankou napsáno: „Neustále tady a po Domovské jezdí velká auta, která patří k výstavbě nové cesty. Po dostavbě tady zůstanou jen díry. Domnívali jsme se, že si k těmto účelům zabrali cestu od hřbitova. Poradíte mi, kde zjistím, zda tudu mohou jezdit?“

(VIDEO) Přečerpávací stanice žene stále vodu do kanálu u Pilíku

Na začátku ledna letošního roku jsem při pravidelném běhání kolem Pilíků narazil na „gejzír“ vody uprostřed sedimentačního kanálu. Jelikož tímto místem běhám pravidelně, byl jsem novým „objevem“ velmi překvapen a ještě ten den jsem se zeptal pana Slavíka na vysvětlení.

Kanalizace na ulici Lužná

Na pozemcích statutárního města Ostravy (nazvaných lokalita ul. Lužná – Závadova) byla naplánována mimo jiné i stavba kanalizace s napojením na kanalizaci podél ul. U Řeky. Tato investiční akce statutárního města však nebyla dosud realizována.