Vox populi

Vidíš-li nedostatek, odstraň ho!

Níže uvedený článek mi zaslal autor, který si nepřál, abych uváděl jeho jméno. Stále častěji se totiž ukazuje, že když někdo dělá něco pro ostatní, naráží na překážky, se kterými se velmi těžce bojuje. Bohužel „za dobrotu na žebrotu“ platí to vždy a všude… .

Rybářská tradice Hrabové

Často se setkávám s nostalgickými povzdechy nad tím, že v současné Hrabové již nejsou žádné rybníky jako památka po bývalé „rybníkářské vsi“  (viz příkladně str. 14 posledního čísla Hrabovských listů).

Chybička se vloudila …

Po zveřejnění včerejšího článku „Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová“ jsem obdržel dotaz, kde je možné si přečíst uvedený Jednací řád zastupitelstva. Údajně na webových stránkách Hrabové není  k dispozici.

Promarněné příležitosti

Doufám, že ne navždy. Co tím míním? Perzonální složení nové rady městského obvodu jsem celkem uvítal, a to především proto, že i zde se provedly výrazné „kádrové“ změny.

Areál (původně Tchas) na konci ulice Na Farském II

Jak jsem již zde na Hrabová.Info psal, zastupitelům MOb Ostrava-Hrabová přišel od rezidentů ulic Na Farském a Lužné email s předmětem „(původně Tchas) na konci ulice Na Farském – nesouhlas s zamýšleným využíváním areálu nebo jeho částí“. Přestože se může se zdát, že občané v této věci u nás nenajdou oporu, opak je však pravdou, budeme to nyní hlídat…

Areál (původně Tchas) na konci ulice Na Farském

Zastupitelům MOb Ostrava-Hrabová přišel od rezidentů ulic Na Farském a Lužné níže uvedený email s následujícím předmětem: (původně Tchas) na konci ulice Na Farském – nesouhlas s zamýšleným vyúžívání areálu nebo jeho částí. Email tímto zveřejňuji na webu Hrabová.Info, aby i ostatní občané věděli, za co jejich sousedé bojují a co si přejí.

Je u nás dost bytů?

Každý, kdo alespoň občas sleduje tuto problematiku ví, že ve větších městech je nedostatek menších bytů, konkrétně 1+KK a 2+KK.

Reakce Vladimíra Slavíka na článek „Co vyroste na pozemku vedle školy II“?

K uvedeným informacím mám následující doplnění. V grafické části platného územního plánu je tato plocha označena jako B 214. V textové části ÚP v tabulce č. 2 je plocha B 214 vedena jako „Zastavitelná plocha pro bydlení“ s určením pro stavbu bytových domů s kódem prostorové regulace č. 17.

Potřeba diskuse: Hrabová.Info a Hrabovské noviny spojily síly

Nejprve trochu historie. V minulých letech díky internetu vznikly v Hrabové dva weby, Hrabovské noviny a Hrabova.info. Jsou zde k přečtení různé články a informace, převážně o činnosti samosprávy.

Osobní auto málem srazilo dítě

V neděli byl konečně otevřen rekonstruovaný most na Rudné ulici a mnoho lidí si v Hrabové oddechlo, protože je jisté, že dopravní vytížení Paskovské ulice nebude takové, jaké bylo v posledních devíti měsících. Nicméně vrací se problém, který zde byl odjakživa – někteří řidiči si pletou Paskovskou ulici se závodní dráhou.

Na webu obce je kompletní sbírka Hrabovských listů od roku 1992

Zhruba před čtyřmi lety jsem na Hrabová.Info zveřejnil svou elektronickou sbírku Hrabovských listů. O několik měsíců později se tato sbírka, změnou pravidel cloudové služby Dropbox, veřejnosti znepřístupnila.

Zastupitelstvo dne 24.9.2018 o selhání rady a starosty …

Je po volbách a tak již mé vyjádření nemůže zvolení kohokoliv do nového zastupitelstva ovlivnit, ovšem může (alespoň doufám) promluvit do složení rady a volby starosty. V Hrabovských novinách zveřejnil Ing. Slavík komentář k mému vyjádření o bytové komisi. Takže po volbách mohu upřesnit, že pan Slavík opět neměl pravdu.

Jak to bylo s mým hlasováním na zastupitelstvu dne 24.9.2018?

Ihned při jednání k bodu k poskytnutí daru na nátěr našeho kostelíka jsem se , jako zastupitel, zeptal kdo a kolik přispěl na nátěr kostela. Proč? Kostel není majetkem městského obvodu, ale majetkem Římskokatolická farnosti Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94. Farnost patří pod diecézi Ostrava, která patří do ostravsko – opavského biskupství. 

Hrozba dopravní nehody

Kdo je odpovědný na území Hrabové za správné značení komunikací dopravními značkami? Zřejmě nedbalost úředníka může způsobit vážnou dopravní nehodu na území Hrabové. Kde?

Hysterie pokračuje, aneb „Blamáž se znakem“

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Takovou nově nalezenou holí se stal nesprávný znak použitý na novém webu obce. Martin Slepička tuto hůl dychtivě uchopil a začal s ní zuřivě mlátit kolem sebe.