Pamětní kniha

Hrabová získá cennou pamětní knihu

Rada obce včera na svém jednání odsouhlasila odkup kroniky Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabová, která byla psána v letech 1908-1933. Pamětní knihu nabídla k odkoupení paní Zuzana Benková, která mi ji v roce 2017 zapůjčila k výstavě kronik a od té doby mi ležela doma, nikoliv však ladem;-)

Pamětní kniha Hrabové [34]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme soupisem událostí, které se udály v roce 1925.

Pamětní kniha Hrabové [33]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme soupisem událostí, které se udály v roce 1925.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 32

Pokračuji v přepisu Pamětní knihy Hrabové. V dnešní části pokračujeme rokem 1925, která se týká především soupisem veřejných akcí (schůze, přednášky, představení, zábavy).

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 31

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30. Dnes pokračujeme popisem nově postaveného pomníku M.J.Husa, který se stal předmětem velkých sporů.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30

8.3. Na oslavu narozenin pana prezidenta uspořádala D.T.J. v sále hostince U Mištů hudební, pěveckou a tělocvičnou akademii s následujícím pořadem:

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 29

Jiné zprávy v novinách 29.1. “Moravsko slezský deník” o soudu redaktora Františka Čepka s Antonínem Adámkem. 30.1. “Duch času” o soudu Antonína Adámka a redaktora Františka Čepka (urážka na cti).

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 28

Po roce bych chtěl opět navázat na předchozí můj přepis pamětní knihy, respektive i na přepis (mnohem rozsáhlejší), který prováděl pan Slavík. Snad se mi tentokrát za několik měsíců podaří původní náš záměr dokončit. Kdyby se chtěl někdo k přepisu přidat, neváhejte napsat na [email protected]

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

Škola 1.2. Na místo po zemřelém uč. Vojtěchovi Pospěchovi byl ustanoven Ladislav Klega, rodák z Vratimova, absolvent ostravské obchodní akademie.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 26

23.11. “Oslavu Jana Žižky z Trocnova” uspořádala místní osvětová komise. Přednášel prof. Jan Smolík z Přívozu při návštěvě 25 osob.

[email protected] [email protected]