Pamětní kniha

Hrabová získá cennou pamětní knihu

Rada obce včera na svém jednání odsouhlasila odkup kroniky Dělnické tělovýchovné jednoty Hrabová, která byla psána v letech 1908-1933. Pamětní knihu nabídla k odkoupení paní Zuzana Benková, která mi ji v roce 2017 zapůjčila k výstavě kronik a od té doby mi ležela doma, nikoliv však ladem;-)

Pamětní kniha Hrabové [34]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme soupisem událostí, které se udály v roce 1925.

Pamětní kniha Hrabové [33]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme soupisem událostí, které se udály v roce 1925.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 32

Pokračuji v přepisu Pamětní knihy Hrabové. V dnešní části pokračujeme rokem 1925, která se týká především soupisem veřejných akcí (schůze, přednášky, představení, zábavy).

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 31

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30. Dnes pokračujeme popisem nově postaveného pomníku M.J.Husa, který se stal předmětem velkých sporů.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 30

8.3. Na oslavu narozenin pana prezidenta uspořádala D.T.J. v sále hostince U Mištů hudební, pěveckou a tělocvičnou akademii s následujícím pořadem:

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 29

Jiné zprávy v novinách 29.1. „Moravsko slezský deník“ o soudu redaktora Františka Čepka s Antonínem Adámkem. 30.1. „Duch času“ o soudu Antonína Adámka a redaktora Františka Čepka (urážka na cti).

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 28

Po roce bych chtěl opět navázat na předchozí můj přepis pamětní knihy, respektive i na přepis (mnohem rozsáhlejší), který prováděl pan Slavík. Snad se mi tentokrát za několik měsíců podaří původní náš záměr dokončit. Kdyby se chtěl někdo k přepisu přidat, neváhejte napsat na [email protected]

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 27

Škola 1.2. Na místo po zemřelém uč. Vojtěchovi Pospěchovi byl ustanoven Ladislav Klega, rodák z Vratimova, absolvent ostravské obchodní akademie.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 26

23.11. “Oslavu Jana Žižky z Trocnova” uspořádala místní osvětová komise. Přednášel prof. Jan Smolík z Přívozu při návštěvě 25 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 25

Stavební ruch Sigmund Turandt č. 69 představil ledovnu na kuchyň a světnici. Chlupatý Bohumil č. 217 přestavil chlév na kuchyň.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 24

30.9. Starostou zvolen: Lud. Duhan, I. náměstkem: Černík Inocenc, II. náměstkem: František Lička. 6.10. Odbývalo se biřmování v Hrabové. Provedl světící biskup Dr. Viesnar. Přijel den před tím večer a po biřmování zase večer odjel. K uvítání dostavilo se několik kněží z okolí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 23

Záloženský a spořitelní spolek Spolek dovršil v tomto roce svou dvacetiletou činnost. Založen byl ustavující valnou hromadou 23. února 1903. Účetním po celou tu dobu je Němec Štěpán, učitel.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921 1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1915 1. 5. Slavnosti dělnické konaly se jen menší, domácí. 4. 8. Řeka Ostravice se rozvodnila a nadělala velké škody. Kolem Ostravice a Olešné bylo všechno zaplaveno.