Finanční výbor

Výsledky interního auditu

Finanční výbor se seznámil s výsledky interního auditu, který byl proveden pracovníky MMO. Z předložené zprávy o výsledku kontroly vyplývá, že v průběhu kontrolovaného období 8/2017 – 8/2018 se významně zvýšila profesní úroveň finančního odboru, kterému se podařilo napravit téměř všechny nedostatky vytýkané audity v předchozích letech, způsobené zejm. chybami ve vedení účetnictví a také nedostatečnou kontrolou oběhu dokladů a kontrolou externě vedené správy bytového hospodářství.

Zápis z jednání finančního výboru – 28.5. 2018

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová konaného dne 28. května 2018.

Zápis z jednání finančního výboru – 24.8.2017

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.

Zápis z jednání finančního výboru – 31.5.

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.

znak

Členka finančního výboru k „auditu“

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v městském obvodě Hrabová