Kontrolní výbor

Výsledky hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v roce 2019 (audit MMO)

Finanční a kontrolní výbor projednal kontrolní zjištění, uvedená ve Zprávě z auditu MMO a konstatoval, že došlo opakovaně k chybám v oblastech smluvních vztahů – zejména, že některé smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv.

Interní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, účinná od 1. 9. 2019

Finanční a kontrolní výbor se již na svém předchozím jednání shodl, že Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená Radou MOb Hrabová s účinností od 1.9. 2019 vykazuje sníženou transparentnost oproti předchozím pravidlům pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby nové mateřské školky

Finanční a kontrolní výbor požádal pana tajemníka o vyčíslení veškerých plánovaných nákladů na výstavbu mateřské školky a předpokládaný plán financování v jednotlivých letech výstavby.

Zápis z jednání kontrolního výboru doplněný o fotografie

Zápis z jednání Kontrolního výboru MOb Hrabová dne 25.9.2017 k dopisu p. Karla Navrátila „Odvolání proti usnesení rady č. 72/1630 ze dne 2.8.2017“ ze dne 12.9.2017.

znak

Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.5. 2017

Kontrolní výbor se zabýval jak otázkami technického charakteru, tak otázkami z oblasti účetnictví, smluv a pohledávek.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.11.2015

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.11.2015

znak

Z jednání Kontrolního výboru 5.8.2015

Kontrolní výbor se dne 5.8.2015 zabýval podněty jak občanů tak vlastními:

znak

Nahlášení dalších podnětů k prošetření

Po předchozím mailu (ZmapujTo: vleklý problém přetrvává), kde jsem kontrolnímu výboru nahlásil první podnět k prošetření, rozšiřuji seznam o další podněty.

znak

Z jednání Kontrolního výboru 19.6.2015

Přítomni: Bedřich Chlupatý, Jan Šumbera, Jiří Strniště

Informace z kontrolního výboru

Kontrolní výbor v minulém volebním období (2010-2014) řešil několik stížností a další neodkladné věci související s prací úřadu.

znak

Z jednání kontrolního výboru

Mgr. Jan Šumbera (hnutí Ostravak) nám zaslal ke zveřejnění výtah zápisu z jednání kontrolního výboru 9.3.2015.

Z jednání kontrolního výboru

V pondělí dne 12.1.2015 jednal poprvé v letošním roce Kontrolní výbor ÚMOb Ostrava – Hrabová.