Vox populi 2

(FOTO) Jan Kratochvíl: Přezkum výstavby příjezdové cesty z ulice K Pilíkům

Z níže uvedené žádosti je doslova patrné, co hrozí přilehlým parcelám v navrhované lokalitě Poplužní, kde se plánuje výstavba až 50 rodinných domů. Předmětná příjezdová cesta bude využívána pro budoucí výstavbu na okraji této lokality.

Postaví se parkoviště u úřadu za naše peníze dvakrát?

(Aktualizováno 22.5. 2020 13:20) Nesporným faktem je, že parkoviště u úřadu projde zásadní rekonstrukcí. Zatímco je rekonstrukce stávajicího parkoviště již řešena v rámci výstavby mateřské školy a bude MOb Hrabová stát 2,5 mil. korun (vítězná nabídka společnosti Morys), dle poskytnutého rozpočtu tajemníkem úřadu Janem Sochou se má parkoviště za podobnou částku stavět i z rozpočtu přístavby kulturního sálu.

Dezinfekce pro občany a hasiče? Uvidíme…

Dnes jsem zaslal tajemníkovi žádost, aby zítra znovu úřad (krizový štáb) vyhodnotil situaci ohledně pořízení dezinfekce. Není to rozhodování jednoduché, ale co je v dnešním světě jednoduché.

Jakub Tomáš: Zlepšení životního prostředí v Hrabové

V této době, kdy je doporučováno spíše nevycházet, ležet doma a sledovat televizi, se rozhodl Jakub Tomáš z konce ulice Na Potoku v Hrabové, něco udělat pro své okolí.

Potřebujeme stále v Hrabové materiál na roušky?

Ano, stále ještě nemáme vyhráno a stále se šijí roušky dobrovolníky! Úřad sice roušky objednal na více místech, ale ty stále doručeny nejsou. Dnes ráno někdo daroval další materiál a nechal ho u bytu školníka. Děkuji! Už jsem ho předal tajemníkovi k další distribuci deseti seniorkám, které ho pro nás nastříhají.

Naše PíáR

Před časem jsem navštívila pana starostu a zeptala se: Kudy chodím, tudy slyším jak na úřadě skoro nejsi, jak nic neděláš, jak nemáš výsledky. Je to pravda nebo makáš jako šroub a máš jen špatné PíáR?

Jak je to s (ne)vrácením DPH za stavbu naší nové mateřské školy

Květa Hrabovská, členka finančního výboru, si před časem všimla v naší facebookové skupině diskuze (mimo jiné tam zanechal komentář i Milan Slíva), která se týkala vrácení DPH (platba zhotoviteli mateřské školy). Přestože se jedná o neformální vysvětlení a Květa Hrabovská, jak sama uvádí, není odborníkem na DPH obcí, určitě její email a názor na věc stojí za zveřejnění.

Vladimír Slavík: Další osudy Pilíků

Pan Martin Veselý  bydlí na konci Poplužní ulice a  vyjadřuje se často  na místních sociálních sítích k různým záležitostem Hrabové. Také k těm, které souvisí s okolím jeho bydliště.

Žádost občanů o vyčlenění finančních prostředků na výsadbu stromů

Dovolujeme si vás touto cestou požádat o projednání a schválení vyčlenění prostředků z rozpočtu MO Hrabová na rok 2020 na výsadbu stromů v pásmu ochranné zelené na konci ulice Na Farském na pozemcích parc. č. 1997/2, 1997/3, 2008/4, 1982, 1983, 1975/5, 1975/1, 1898 a 1899/63, vše v k.ů. Hrabová.

Vladimír Slavík: Důsledky rozpadu zdejší koalice

Shodou různých okolností se staly Hrabovské noviny médiem, které se zabývá zdejší komunální politikou. Jako majitel a redaktor tohoto blogu si dovolím predikovat i další vývoj na naší politické scéně.

[email protected] [email protected]