Příspěvek se štítkem: "Blog V. Slavíka"

Vladimír Slavík: Prosté kupecké počty nad ekonomickou situací Hrabové

V současné době si někteří zastupitelé a někteří občané Hrabové kladou otázku, zda jsou stále ještě reálné naše dřívější plány na stavbu nové MŠ a na přístavbu k budově radnice, určenou pro kulturní účely.

Vladimír Slavík: Tři poznámky k diskusi o územním plánu

Samospráva Hrabové má dvě možnosti: Buď se spokojí se současným stanoviskem Magistrátu a bude mlčky přihlížet k přeměně Hrabové v „panelák naležato“, nebo tomu bude bránit. Jelikož jde o výklad složitých legislativních norem, pomoc je nutno hledat v tomto případě v prvé fázi u odborníků.Laické názory našich zastupitelů a některých aktivních občanů jsou zde k ničemu.

Vladimír Slavík: Současný územní plán je závažným problémem Hrabové

(Blog Vladimíra Slavíka) Podle mého názoru napomáhá nynější územní plán tomu, aby se Hrabová stala „panelákem naležato“  a ne místem  pro spokojený život zdejšího obyvatelstva.

Vladimír Slavík: U nás v Kocourkově

(Aktualizováno 31.3. 2020 v 17:50) Omluva za nepřesnou informaci: Ve svém článku o zkolabování našeho veřejného rozhlasu jsem tvrdil, že příčinou jeho  nynější nefunkčnosti je zkorodování  kabelů, uložených v zemi. Po konzultaci s místními elektrikáři musím toto své tvrzení upřesnit. Existuje i nadzemní kabeláž, a to je náš případ. Veřejný rozhas v Hrabové je napojen na nadzemní kabely,  zavěšené na sloupech. Tyto kabely  na některých místech působením povětrnostních […]

Vladimír Slavík: První krok k vytvoření “Srdce Hrabové”

Na zastupitelstvu MOb Hrabová dne 16.12.2019 bylo usneseno odkoupit RD č. 91 a okolní pozemky od nynějších majitelů s tím, že se využijí pro budoucí potřeby obce. Tyto nemovitosti mohou být významné při postupném vytváření budoucího „Srdce Hrabové“. Propojují Paskovskou ulici s prostorem kolem radnice, se zdejším parkem a s budoucí školkou.

Vladimír Slavík: Nedůstojné “podpásovky” na Ing. Skalského

Velmi nerad se zapojuji  do různých diskusí na sociálních sítích, ale po přečtení komentářů MUDr. Gromnice a Ing. Dvořáka na FB Ostrava Hrabová nemohu mlčet.

Vladimír Slavík: Cyklostezka kolem Pilíků

Mezi členy komise VDE (Výstavba, doprava,ekologie)  a členy KPP (Klub přátel Pilíků) se nyní diskutuje o reálných možnostech vybudování cyklostezky  kolem Pilíků a využití tohoto areálu pro odpočinek, sport  a další volnočasové aktivity  i pro cyklisty.

[email protected] [email protected]